Dykning og Triatlon i Karlstrup Kalkgrav.

Tjek selv Naturstyrelsens hjemmeside for aktiviteter i Kalkgraven.

Se de nye regler for dykning samt regler for Triatlon nedenunder.

OBS OBS


Du skal gå til Naturstyrelsens hjemmeside og så følge nedenstående.


Hvis du klikker ved bookes her, kan du se i et skema hvornår der er booket aktiviteter i og ved søen.


 


Link til siden :


www.Naturstyrelsen.dk - naturoplevelser- beskrivelser hovedstaden Karlstrup kalkgrav-


Triatlon i Kalkgraven


• Der ikke svømmes i området hvor dykning er forbudt, se vedlagte   folder. Det skyldes at den østlige skrænt er et rigtig godt sted for lystfiskerne at fiske.

• Der må trænes tirsdage fra kl 20 til kl 21, torsdage fra kl 20 til kl 21, fredage fra kl 5.30 til kl 7 samt lørdage fra kl. 13 til kl.14.30.

• Der må ikke trænes i perioden 1-20 maj og 1-20 september (begge dage inklusive), idet det er "højsæson" for lystfiskerne

• Der må maksimalt være 30 deltager til træningen, og de skal "sættes i gang" i mindre grupper.

• Der må ikke råbes instruktioner eller heppes på de svømmende, idet det er vigtigt, at der er fred og ro i kalkgraven

• Klubben skal sikre, at dens medlemmer ikke træner på andre tidspunkter i kalkgraven

• Medlemmerne skal tage hensyn til andre brugere af kalkgraven

• Tilladelsen giver ikke ret til motorkørsel ned til selve kalkgraven.


Tilladelsen gælder indtil videre, og kan inddrages af Naturstyrelsen uden varsel
Dykning i Kalkgraven


Nye regler for dykning i Karlstrup Kalkgrav

Naturstyrelsen er ved at udarbejde nye regler for dykning i Kalkgraven. De endelige regler er endnu ikke helt på plads, og den nye folder er derfor heller ikke færdig. Følgende regler er dog gældende fra 1. september 2013 og indtil videre, men mindre ændringer kan forekomme senere:


Dykning skal bookes her mindst en uge før dykket.

På bookingsiden vises godkendte arrangementer i kalenderen med rød markering samt oplysning om dato, tidsrum og deltagerantal.

Der godkendes kun ét dykkerarrangement dagligt.

Af hensyn til lystfiskerne, som har forpagtet fiskeriet, er Kalkgraven fredet for dykkeraktiviteter i perioderne 1.-20. maj og 1.-20. september.

Den nordøstlige del af Kalkgraven friholdes for dykkeraktiviteter. Afgrænsningen er en ret linje fra redningsposten på nordsiden til resterne af den gamle stentrappe på østsiden.

Der kan max. tillades 8 personer i et arrangement inklusive eventuelle deltagere på land.

Der skal minimum være 2 dykkere i vandet samtidig.

Dykkere skal altid bruge dykkerbøje i vandet. Hvis dykkerne følger hinanden i vandet, er det nok med en enkelt dykkerbøje.

Alle dykkeraktiviteter starter og slutter ved samme område ca. 15 meter syd for den gamle stentrappe. Når der dykkes skal der sættes dykkerflag på dette sted.

Når dykkere starter og slutter dykket, holder lystfiskere en afstand svarende til en kastelængde (ca. 30 meter) til startpunktet.

Dykkere holder kysten rundt en afstand til land, der svarer til en kastelængde.

Det er ikke tilladt at fange fisk eller krebs.

Motorkørsel til dykkerområdet er ikke tilladt.

Hvis man ønsker at køre dykkergrej ned til søen i bil, kræver dette en særskilt aftale med Naturstyrelsen.

Aftalen hentes her: nøgleoverenskomst.

Aftalen kan vedhæftes ved booking (print, udfyld, underskriv, skan og vedhæft) eller sendes med posten til Naturstyrelsen Østsjælland. Aftalen kan også vedhæftes bookingen efterfølgende (find bookingen under Mine bookinger og vedhæft aftalen).


Specielt angående isdykning

En tilladelse til isdykning fra Naturstyrelsen er en grundejertilladelse. Det er en forudsætning for tilladelsen, at der endvidere er indhentet tilladelse til at færdes på isen hos Solrød Kommune, teknisk@solrod.dk.

Regler fra Dansk Sportsdykkerforbund skal overholdes, hvilket bl.a. vil sige, at du skal have dykkercertifikat.

Der må kun være 2 huller i isen. Hullerne skal være tydeligt afmærkede. Hvis der kun er ét hul, kan I lave et nyt, ellers skal I bruge de eksisterende huller. Hullerne skal afmærkes med grankviste, inden I forlader stedet.
  


Hos Q8 på Motelvej 1


2690 Karlslunde kan du købe dagkort til Karlstrup Sø.


Fiskeri uden gyldigt dagkort er ulovligt og meldes til politiet.


Klubben har fiskeretten i søen og maks 250 medlemmer, der er i øjeblikket ingen venteliste.