Regnbuen´s Konkurrence Regler.

Konkurrence Regler.

 Ved klubbens konkurrencer vil nedenstående regler være gældende ved søen og på havet.


Største fisk konkurrence ved søen:

Først tæller højeste vægt total, har 2 fisk samme vægt, så vinder den længste.

Ved klubmesterskab o.l. træffes afgørelsen på stedet ved konkurrencens fastsatte tidspunkt.


Årets største fisk konkurrence (fanget i søen).


Tilmelding af fisk til konkurrencen skal ske til bestyrelsen hvert år, senest 1.september med angivelse art og vægt (gerne med foto).

Husk der skal være et vidne, som skal være medlem. Husk at opgive navn og medlemsnummer.


Største torsk på klubbens havture .


Fisk til konkurrence skal anmeldes til turlederen på turen, turleder registrerer navn og vægt.

Største tilmeldte fisk i årets løb vinder konkurrencen.


Ajourførte regler vedtaget på bestyrelsesmødet den 7/12-2015.

Hos Q8 på Motelvej 1


2690 Karlslunde kan du købe dagkort til Karlstrup Sø.


Fiskeri uden gyldigt dagkort er ulovligt og meldes til politiet. 


Klubben har fiskeretten i Karlstrup Kalkgrav.


Klubben har plads til 250 medlemmer. Vi har i øjeblikket ingen venteliste.